Adel Sigorta Logo

info@adelsigorta.com

Bize bir mesaj bırakın

+90 (322) 457 76 95

Bize ulaşın

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.

Zorunlu Teminatlar

 • Her türlü doğal afetler ( yıldırım, seylap, toprak çökmesi, kaya düşmesi, deprem, don, fırtına, su basması,sel )
 • Yangın
 • Hırsızlık
 • Sabotaj, hava taşıtları çarpması
 • Kötü işçilik, ehliyetsizlik, ihmal, insan hataları , hırsızlık

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • İnşaatın yapılması için kullanılan makina alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar,
 • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
 • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları ,
 • Teminat kapsamına giren herhangi bir hasar sonucu ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret zamları ,
 • Grev Lokavt Halk Hareketleri ve Terörizm ,
 • İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi

Genel Şartlar

 • İnşat All Risk Sigortası Genel Şartları ,
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları,
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları,