İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.

Zorunlu Teminatlar

 • Her türlü doğal afetler ( yıldırım, seylap, toprak çökmesi, kaya düşmesi, deprem, don, fırtına, su basması,sel )
 • Yangın
 • Hırsızlık
 • Sabotaj, hava taşıtları çarpması
 • Kötü işçilik, ehliyetsizlik, ihmal, insan hataları , hırsızlık

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • İnşaatın yapılması için kullanılan makina alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar,
 • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
 • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları ,
 • Teminat kapsamına giren herhangi bir hasar sonucu ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret zamları ,
 • Grev Lokavt Halk Hareketleri ve Terörizm ,
 • İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi

Genel Şartlar

 • İnşat All Risk Sigortası Genel Şartları ,
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları,
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları,

Teklif Alın