Adel Sigorta Logo

info@adelsigorta.com

Bize bir mesaj bırakın

+90 (322) 457 76 95

Bize ulaşın

Alacak Güvence Sigortası

Alacak Güvence Sigortası

Alacak Güvence Sigortası

Asgari prim tutarı

Firma yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği ciroyu beyan eder. Tahmini olarak beyan edilen bu cironun daha düşük gerçekleşme ihtimali de olduğundan %80’lik kısmı esas alınır. Bu meblağın sigorta prim oranıyla çarpımıyla ödenecek asgari prim oranı belirlenir. Cironun tahmin edildiği gibi veya daha yüksek oluşması durumunda, aradaki farkın primi ayrıca tahsil edilir. Böylelikle, cironun düşük kalması durumunda gereksiz bir prim ödemesi yapılmamış olur.

Sigortalanabilen ciro

Peşin veya banka teminatı ile yapılan satışlar, grup şirketlerine yapılan satışlar ve yurt içinde kamuya yapılan satışlar dışında kalan tüm vadeli satış cirosu teminat altına alınabilmektedir. Teminat altına alınan ciro sigortalanabilir ciroyu oluşturmaktadır.

Sigorta primi hesaplama

Prim hesabı yurt içi ve yurt dışına göre değişmektedir. Yurt içi ticari alacak sigortasında dikkate alınan parametreler, yıllık tahmini ciro, alıcı sayısı, faaliyet gösterilen sektör ve geçmiş yıllardaki hasar performansıdır. İhracatta ise bu parametrelere ek olarak, Ziraat Sigorta’nın değerlendirme sistemi çerçevesinde alıcının faaliyet gösterdiği ülkenin risk grubu da dikkate alınmaktadır.

Teminat dışında kalan alacaklar

Grup şirketlerine yapılan satışlardan doğan alacaklar kapsam dışındadır. Fatura bedelleri haricindeki, anlaşmazlık kaynaklı ceza ve diğer giderlerle anlaşmazlığın çözümü için oluşan masraflardan doğan alacaklar kapsam dışıdır.

Teminat dışında kalan durumlar

Yurt içinde peşin ve banka teminatı ile yapılan satışlar, kamuya yapılan satışlar ve politik riskler kapsam dışıdır. Ayrıca, sigortalı ve alıcı arasında oluşan ticari uyuşmazlık durumları ve ihracatta peşin ve akreditif karşılığı gerçekleştirilen satışlar kapsam dışı olup, sigortalı ve alıcı arasında oluşan ticari anlaşmazlıklar çözülünceye kadar tazminat ödemesi askıya alınır.

Kredi limitlerinin geçerlilik kazandığı tarih

Alıcılarınız için onaylanan kredi limitleri, talep ettiğiniz tarihten itibaren geçerli olur. Eğer hali hazırda limiti bulunan bir müşteri için artırım talebiniz olur ise bu talep onaylandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

Alacağın tahsilinin gecikmesi durumunda yapılması gerekenler

Alacağın vadesinde ödenmemesini takip eden 30 gün içinde firma Ziraat Sigorta’ya müdahale talep formunu ulaştırır. Hasar durumunda, sigortalıda bulunan alıcı ile ilgili tüm dokümanlar Ziraat Sigorta’ya teslim edilir.

Satış Sözleşmesi Şart Mı?

Satış sözleşmesi tercih edilen bir durum olmasının yanında şart değildir, olması süreçleri kolaylaştırır. Diğer taraftan, satış sözleşmesinin yerine geçebilecek, alıcı ve satıcı için yasal bağlayıcılık içeren ve bir ödeme karşılığında mal veya hizmet temini öngören herhangi bir anlaşma da geçerli olmaktadır.

Ticari Alacak Sigortasında “açık hesap” kavramı

Ticari Alacak Sigortasında “açık hesap” satışlar herhangi bir teminat ile güvence altına alınmamış tüm satışları kapsamaktadır. Teyitli akreditif dışında kalan çek, senet veya ipotek gibi ödeme araçları alacak garantisi olarak değerlendirilmez.

Teklif Alın