Adel Sigorta Logo

info@adelsigorta.com

Bize bir mesaj bırakın

+90 (322) 457 76 95

Bize ulaşın

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortaları, Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten;

İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
Hatalı dizayn ve malzemeden,
Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
Kavrulma, kararma, duman ve isden,
Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder