FFL ( Freight Forwarder’s)

FFL ( Freight Forwarder’s)

FFL ( Freight Forwarder’s)

Poliçe teminatı, malların taşınmak üzere sigortalıya sağlam ve eksiksiz olarak teslim edildiği anda başlar ve taşıma sözleşmesinde yazılı alıcılara teslimi ile sona erer.

Bu sözleşme Kara, Hava, Deniz ve demir yolu taşımacılığınız kapsamaktadır.

Sigortalının müşterisi ile imzaladığı taşıma sözleşmesinin poliçe genel şartlarına ve standart FIATA konşimentosu şartlarına uygun olması ile doğan mesuliyetler poliçe teminatı kapsamındadır.

Firma bazında özel wording oluşturulmaktadır.

Teklif Alın